FILM STUDIO

  • CAMERAMAN
  • PRODUCER
  • PHOTOGRAPHER

Contacts

+ (84) 96-725-2098

nhaison158@gmail.com

Hà Nội, Lạc Trung

You would pleased with high-quality services I provide – idea planning, script-writing, photographing, video-taking, editing, producing, and so on!

Bạn chắc chắn sẽ hài lòng với những dịch vụ chất lượng cao mà tôi cung ứng – đề xuất ý tưởng, lên kịch bản, chụp ảnh, quay phim, chỉnh sửa, sản xuất, và nhiều hơn nữa!

Drop me a line